QUY TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

 QUY TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

“Một công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng phải trải qua một quá trình làm việc lâu dài. Trong quá trình đó,các công tác thi công luôn đước tiến hành theo các quy trình chặt chẽ. Phải phù hợp ý tưởng thiết kế và phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy định về an toàn sử dụng công trình.”

(Kts. Trần Phi Sáng)