Quy trình giám sát thi công
By content

Quy trình giám sát thi công

QUY TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG

QUY TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG

“Giám sát thi công xây dựng là một hoạt động quan trọng nhằm bảo đảm cho việc thi công xây dựng công trình đúng các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, tuân thủ hồ sơ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật khác trong hợp đồng xây dựng”.

QUY TRÌNH GIÁM SÁT CHIA LÀM 04 GIAI ĐOẠN

 

Giai đoạn 1. Tiếp nhận hồ sơ & ký kết HĐ giám sát, HĐ thi công

 • Xây dựng Pitago tiếp nhận yêu cầu giám sát và hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công từ khách hàng. Phòng kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra và tư vấn cho chủ đầu tư (CĐT) các vấn đề liên quan đến độ an toàn, thẩm mỹ, chí phí đầu tư trước khi tiến hành ký kết hợp đồng giám sát.
 • Dựa trên hồ sơ kỹ thuật (và khảo sát khu vực thực tế thi công nếu cần thiết), bộ phận giám sát của Xây dựng Pitagosẽ giải thích cho CĐT một số vấn đề có khả năng phát sinh theo thực tế thi công và các phương án giải quyết trước khi tiến hành thi công và tiến trình giám sát thi công, qua đó, đề xuất chi phí giám sát cũng như các điều kiện sẽ được ký kết.
 • Sau khi đã thống nhất mọi điều khoản, chủ đầu tư và Xây dựng Pitago tiến hành ký kết hợp đồng giám sát thi công công trình.
 • Đối với các công trình do CĐT giao cho Xây dựng Pitago trực tiếp thi công thì hợp đồng thi công sẽ được ký kết ở giai đoạn này.

Giai đoạn 2. Thực hiện giám sát

Bước 1. Lập tiến độ thi công

 • Tuỳ theo từng công trình và tình hình thực tế thi công, công ty Xây dựng Pitago sẽ cùng đơn vị thiết kế và chủ đầu tư thảo luận để đưa ra:
  • Phương án thi công phù hợp.
  • Phương pháp tổ chức, điều phối, giám sát thi công hiệu quả.
  • Lên kế hoạch, tổng hợp các nguồn lực cần thiết cho thi công.
  • Tổ chức, điều phối các đơn vị thầu phụ làm việc nhịp nhàng, giảm thiểu tối đa các sự cố, hư hỏng trong thi công.
 • Công ty Xây dựng Pitago  phải đảm bảo kế hoạch thi công tuân thủ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

Bước 2. Triển khai, giám sát thi công

 • Xây dựng Pitago tổ chức triển khai giám sát thi công công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra.
 • Trong suốt quá trình thi công, đại diện của Xây dựng Pitago sẽ giám sát các vấn đề sau:
  • Chất lượng
  • Khối lượng
  • Tiến độ
  • An toàn lao động
  • Vệ sinh môi trường
 • Người giám sát bám sát hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ với đơn vị thầu thi công để đạt được 05 yếu tố trên.
  • Tổ chức, hỗ trợ chỉ đạo đơn vị thi công ở các công tác phức tạp hoặc quan trọng.
  • Thường xuyên kiểm tra để phát hiện và đưa ra giải pháp khắc phục những sai sót trong thi công.
  • Đảm bảo an toàn thi công, vê sinh môi trường, không ảnh hưởng các công trình lân cận.
 • Người giám sát trực tiếp tiếp nhận những thay đổi từ CĐT (có văn bản hiệu chỉnh), đưa ra giải pháp và phổ biến cho đơn vị thi công.
 • Người giám sát có nhiệm vụ báo cáo tiến độ thi công và những vấn đề quan trọng ở công trình cho CĐT.

Bước 3. Kiểm tra, đánh giá thi công

 • Trong suốt quá trình thi công, người giám sát luôn tổ chức đo đạc, kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.
 • Trong trường hợp thi công gặp sự cố do yếu tố chủ quan, khách quan hoặc do thay dổi từ CĐT. Người giám sát sẽ phối hợp với đơn vị thi công tiến hành phương án khắc phục hoặc thay đổi (quay lại bước 1).

Giai đoạn 3. Nghiệm thu thi công

 • Người giám sát sẽ thay mặt hoặc hỗ trợ CĐT thực hiện nghiệm thu từng công tác, hạng mục và công trình theo đúng thiết kế, đúng kỹ thuật thi công, các tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Giai đoạn 4. Lưu trữ hồ sơ & thanh lý hợp đồng giám sát

 927 Tổng số xem,  1 Xem hôm nay

 • No Comments
 • 20/03/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *