Dưới đây là chính sách về bảo mật thông tin cá nhân cho người dùng trên website: Bietthunhadep.net

Đây là nội dung được công bố một cách công khai trên website Bietthunhadep.net nhằm đảm bảo người dùng được bảo vệ một cách toan diện khi cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khách hàng nhằm hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc mua hàng cũng như tư vấn. Mong muốn mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt và an toàn nhất.

Các thông tin khách hàng được lưu trữ nhằm:

  • Tư Vấn cho khách hàng mua hàng
  • Báo giá
  • Hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề phát sinh
  • Thông báo về các chương trình khuyến mãi
  • Cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Phạm vi

Trong đó, chúng tôi tiến hanh lấy thông tin cá nhân của quý khách bao gồm các thông tin như:

  • Tên
  • Số Điện Thoại
  • Địa chỉ
  • Email liên hệ

Về việc sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bộ phận marketing tổng hợp và chỉ được cung cấp cho các nhân viên kinh doanh và bộ phận chăm sóc khách hàng.

Cam kết bảo mật

Ngoài ra, website bietthunhadep.vn có tinh bảo mật cao và chúng tôi cam kết sẽ không có bất kỳ hành vi tiết lộ thông tin cá nhân nào ra bên ngoài. Chúng tôi xin cam kết:

– Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khi có sự đồng ý của khách hàng

– Không cung cấp cho bên thứ 3 hoặc để lộ thông tin của khách hàng. (Trừ các trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu).

Giải quyết khiếu nại

Địa chỉ Email tiếp nhận các thông tin phản ánh: pitago2013@gmail.com